witAmy w

Centrum Zdrowia Psychicznego
i Terapii Uzależnień
AL-MED

w wodzisławiu śląskim

O nas

W Centrum Zdrowia Psychicznego AL-MED zajmujemy się szeroko pojętą ochroną zdrowia psychicznego oraz terapią uzależnień. Pracujemy holistycznie, wykorzystując różne formy oddziaływań terapeutycznych. Tworzymy bezpieczną, spokojną i pełną szacunku przestrzeń, w której pomagamy w polepszaniu jakości życia Pacjenta i Jego Bliskich. Towarzyszymy mu w drodze do osiągnięcia zdrowia, a jego dobro i potrzeby są naszym priorytetem.

Kliknij na poniższy przycisk i dowiedz się o nas więcej!

Centrum Zdrowia Psychicznego

CZP AL-MED to miejsce, w którym dorosły Pacjent otrzymuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną.
W ramach Centrum oferujemy kompleksową opiekę indywidualną oraz grupową. Osoby potrzebujące wsparcia społecznego mogą skorzystać z pomocy pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, asystenta zdrowienia, terapeuty środowiskowego.
Profesjonalna pomoc skierowana jest do osób pełnoletnich – zarówno tych, które dotychczas nie korzystały z leczenia psychiatrycznego bądź psychologicznego, jak i do Pacjentów wcześniej leczących się np. w oddziałach całodobowych lub dziennych.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

W PZP oferujemy pomoc w formie ambulatoryjnej - m.in. opiekę lekarską, psychoterapię, konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia.

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny

Miejsce pierwszego kontaktu Pacjenta z Centrum, do którego można zgłosić się bezpłatnie, bez zapisów i bez skierowania.

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Pobyt w oddziale dziennym pozwala na łączenie terapii z pracą i życiem codziennym.

Opieka Środowiskowa

Jeżeli Pacjent nie jest w stanie przyjąć pomocy w jednej z placówek AL-MED, istnieje możliwość dojazdu do Pacjenta.

Uzależnienia

W Centrum AL-MED zajmujemy się terapią uzależnień behawioralnych oraz od substancji psychoaktywnych. Świadczeń udzielamy w formie ambulatoryjnej (dziennej). Pomagamy również rodzinom osób uzależnionych, w tym DDA. Oferujemy terapię indywidualną, grupową, opiekę lekarza psychiatry oraz możliwość pobytu w oddziale dziennym. W Centrum AL-MED funkcjonują także grupy wsparcia oraz grupy psychoedukacyjne.

Często zadawane pytania

Wszystkie świadczenia udzielane są nieodpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aby zostać naszym Pacjentem, wystarczy skontaktować się z jednym z oddziałów osobiście, telefonicznie lub mailowo. Pacjentów chcących podjąć terapię w zakresie uzależnień oraz ich rodziny zapraszamy do kontaktu z oddziałem przy ul. Radlińskiej 16.
Wszystkie potrzebne adresy i dane kontaktowe znajdziesz w zakładce “Kontakt”. Podczas rozmowy zostanie przedstawiona propozycja terminu pierwszego spotkania.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia terapii w Centrum jest nawiązanie kontaktu bezpośrednio, telefonicznie lub mailowo. Nasi specjaliści codziennie czekają w Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym. Po przedstawieniu problemu i zebraniu wstępnego wywiadu dyżurujący specjalista pomoże zaplanować kolejne kroki w udzieleniu pomocy w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziału Dziennego lub Zespołu Leczenia Środowiskowego. Pacjentowi potrzebującemu konsultacji, porady lekarskiej w trakcie spotkania w PZK zostanie zaproponowany termin wizyty u lekarza psychiatry. Kolejne wizyty ustalane są z lekarzem podczas spotkania w gabinecie. Po przeprowadzeniu wywiadu i postawieniu diagnozy zostanie opracowany indywidualny plan terapii. Jeśli najlepszą formą pomocy będzie terapia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Pacjent zostanie zapisany na rozmowę kwalifikacyjną z Kierownikiem Oddziału. 

Aby podjąć terapię w CZP nie jest wymagane skierowanie. Jest ono niezbędne tylko do uczestnictwa w oddziale dziennym. Takie skierowanie można uzyskać na spotkaniu z lekarzem w CZP AL-MED bądź od lekarza rodzinnego.

W CZP AL-MED oferujemy możliwość korzystania ze spotkań w formie zdalnej, jednak preferowany jest kontakt bezpośredni.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do wszystkich oddziałów Centrum. Każda placówka jest przystosowana do przyjęcia osób z niepełnosprawnościami. Oferujemy konsultacje oraz porady w języku migowym. Jeżeli Pacjent nie ma możliwości dojazdu do placówki AL-MED, specjaliści mogą udzielić pomocy w miejscu stałego pobytu Pacjenta w ramach opieki środowiskowej.

Scroll to Top