Opieka środowiskowa

Zespół Leczenia Środowiskowego

Opieka środowiskowa to forma pomocy skierowana do tych Pacjentów, którzy z różnych powodów nie są w stanie skorzystać z opieki ambulatoryjnej (w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym), a nie wymagają leczenia szpitalnego.

Zespół Leczenia Środowiskowego tworzą specjaliści: lekarze psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci środowiskowi i asystenci zdrowienia, którzy kompleksową i  wszechstronną opieką obejmują Pacjenta w jego środowisku domowym. ZLŚ oferuje m.in. konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i terapię środowiskową, dostosowaną do potrzeb Pacjenta. Ze wsparcia może skorzystać także rodzina Pacjenta.

Opieką ZLŚ mogą zostać objęte osoby wyrażające zgodę na tę formę leczenia.
Zespół Leczenia Środowiskowego nie realizuje świadczeń dla osób:
– posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji na oddziale stacjonarnym (zagrożenie zdrowia i życia chorego lub bliskich);
– uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych;
– wymagających hospitalizacji ze względu na stan somatyczny;
– nierokujących poprawy i współpracy (np. z   niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, zespoły otępienne).

Zgłoszenia do objęcia pomocą ZLŚ może dokonać Pacjent lub jego opiekun, członek rodziny, pracownik opieki społecznej, lekarz prowadzący w Poradni Zdrowia Psychicznego. Zgłoszenia przyjmowane są w Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym Centrum Zdrowia Psychicznego AL-MED osobiście, telefonicznie lub mailowo.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Przyjdź, zadzwoń lub napisz do nas!

Scroll to Top