Oddziały dzienne

 

Pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym stanowi intensywną formę pracy terapeutycznej osób, które doświadczają kryzysu psychicznego. Uczestnictwo w terapii dziennej ma na celu m.in. redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby, a także poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego. Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny jest miejscem, w którym kontynuuje się wcześniej rozpoczęte działania terapeutyczne i leczenie (np. stacjonarne).

W CZP funkcjonują dzienne oddziały:

PSYCHIATRYCZNY

REHABILITACYJNY

W oddziałach dziennych psychiatrycznym i  rehabilitacyjnym leczenie mogą podjąć Pacjenci pełnoletni, których stan zdrowia pozwala na codzienne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych i psychoterapeutycznych. System dzienny oddziałów w odróżnieniu do lecznictwa szpitalnego pozwala Pacjentom na utrzymanie ciągłości między terapią i codziennym życiem. Pacjent pozostaje pod stałą opieką lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów, a jednocześnie otrzymuje wsparcie społeczne od innych specjalistów, w tym asystentów zdrowienia (osób po kryzysie psychicznym, które po odpowiednim przeszkoleniu i terapii własnej służą pomocą).

Pobyt Pacjenta w Oddziale Dziennym trwa 12 tygodni. Pacjent pozostaje w tym czasie na zwolnieniu lekarskim. Zajęcia odbywają się od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.  Kwalifikacja do oddziału odbywa się na podstawie skierowania od lekarza. Przyjęcie poprzedza rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Kierownika Oddziału Dziennego CZP. Ma ona na celu określenie potrzeb Pacjenta i dobór odpowiednich, zindywidualizowanych oddziaływań terapeutycznych. Po przeprowadzonej rozmowie podejmowana jest decyzja o przyjęciu Pacjenta na Oddział. Podczas pobytu w Oddziale Pacjent ma zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, stałą opiekę lekarską, psychologiczną, wyżywienie.

Metody terapeutyczne stosowane na oddziałach:

Asystent Zdrowienia

W drodze do odzyskania zdrowia Pacjentowi może towarzyszyć Asystent Zdrowienia. Jest to osoba, która pokonała własny kryzys psychiczny, odbyła odpowiednie szkolenie przygotowujące do zawodu i otrzymała certyfikat potwierdzający kwalifikacje. Asystent dzieli się z Pacjentem wiedzą i własnym doświadczeniem. W ten sposób motywuje osobę w kryzysie psychicznym do odzyskania zdrowia, zachęca do poszukiwania własnej drogi do osiągnięcia równowagi psychicznej i w tej drodze towarzyszy. Ponadto Asystent Zdrowienia udziela informacji dotyczących dostępnych form wsparcia w kryzysie, stanowi pomost między Pacjentem a personelem i bierze udział w superwizji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Przyjdź, zadzwoń lub napisz do nas!

Scroll to Top