Uzależnienia

Poradnia
Leczenia
Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia jest miejscem, w którym kompleksowo pomagamy osobom:

  • z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol,  narkotyki, leki)
  • z uzależnieniem behawioralnym (m.in. hazard, seks, zakupy)
  • zastanawiającym się czy ich styl przyjmowania substancji jest zdrowy (pomożemy zdiagnozować problem)
  • rodzinom osób uzależnionych
  • Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA)

Aby otrzymać pomoc, zapraszamy do naszego Centrum. Na miejscu zostanie ustalona data pierwszej wizyty diagnostycznej u lekarza psychiatry oraz u specjalisty psychoterapii uzależnień, którzy zapewnią wsparcie i pomoc. Po pierwszej konsultacji zostanie opracowany spersonalizowany plan leczenia. Podjęta terapia będzie pomocna w radzeniu sobie z wyzwaniami oraz zagrożeniami wynikającymi z choroby. Zespół profesjonalistów (lekarze psychiatrzy, psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień) w atmosferze szacunku i zaangażowania będzie towarzyszyć w drodze do odzyskania zdrowia.

Formy pomocy

Po konsultacji Pacjenci zapraszani są do skorzystania z jednej z następujących form pomocy:

Opieka lekarza psychiatry

Oddział dzienny leczenia uzależnień

Terapia indywidualna

Terapia grupowa dla osób uzależnionych

Terapia grupowa dla osób współuzależnionych

Oddział dzienny leczenia uzależnień

Program terapii uzależnień trwa 8 tygodni.

Pacjenci od poniedziałku do piątku, przez 7 godzin dziennie uczestniczą w różnego rodzaju oddziaływaniach terapeutycznych. Są to m.in. terapia grupowa, psychoedukacja, warsztaty umiejętności społecznych, trening relaksacji, arteterapia.

Oddział dzienny to skuteczna forma pomocy osobom uzależnionym. Jest ona polecana szczególnie tym Pacjentom, którzy mają problemy z utrzymaniem abstynencji, a z różnych powodów nie decydują się na podjęcie terapii w warunkach stacjonarnych.

Na czas pobytu na oddziale Pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie.

Do przyjęcia na oddział wymagane jest skierowanie.

Skierowanie

na dzienny oddział odwykowy

Jak uzyskać skierowanie?

Skierowanie wydaje lekarz po postawieniu diagnozy. Na wizytę diagnostyczną u lekarza psychiatry można umówić się w Centrum AL-MED, skierowanie może wydać także lekarz rodzinny.

kod identyfikacyjny

Resortowy kod identyfikacyjny na skierowaniu do oddziału dziennego uzależnienia od alkoholu - 2712

DIAGNOZA

Na skierowaniu diagnoza powinna zawierać jeden z następujących kodów: F10.1, F.10.2, F.19.1, F.19.2 lub F63.0

Terapia grupowa dla osób współuzależnionych

Radzenie sobie z uzależnieniem w rodzinie jest bardzo trudnym doświadczeniem. Terapia grupowa dla rodzin i bliskich osób uzależnionych pomaga w zrozumieniu sytuacji, radzeniu sobie z trudnymi emocjami i znalezieniu nowych rozwiązań. Istotnym czynnikiem terapeutycznym jest wsparcie grupy – osób, które przeżywają podobne trudności i mogą dzielić się swoim doświadczeniem. W atmosferze szacunku, życzliwości osoba współuzależniona może liczyć na wsparcie i pomoc, nie będąc ocenianą.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Korzystanie z pomocy nie jest oznaką słabości, ale odważnym krokiem w kierunku lepszej przyszłości!

Inne grupy

Terapia grupowa dla osób uzależnionych

Cotygodniowe spotkania pomagające utrzymać abstynencję.
Grupa ma charakter otwarty.

Utrzymanie abstynencji

Grupa wsparcia  dla osób utrzymujących abstynencję po oddziale dziennym.

Zadaniem grupy jest wzmacnianie i stabilizowanie zmian, a także pogłębianie wglądu w siebie oraz  w swoją sytuację.

Psychoedukacja

Grupa psychoedukacyjna dla osób rozpoczynających terapię oraz  rozważających czy ich styl przyjmowania substancji jest szkodliwy.

Trzymiesięczny program psychoedukacyjny, odbywający się raz w tygodniu. Aby uzyskać zaświadczenie obowiązkowa jest obecność na wszystkich zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań terapeutycznych.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Przyjdź, zadzwoń lub napisz do nas!

Scroll to Top