Poradnia Zdrowia Psychicznego

W Poradni Zdrowia Psychicznego zajmujemy się poradnictwem oraz leczeniem w zakresie zdrowia psychicznego.  Zespół specjalistów tworzą m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci oraz inni specjaliści: terapeuci środowiskowi, pracownicy socjalni, asystenci zdrowienia, dietetyk, doradca zawodowy. Opieka w Poradni Zdrowia Psychicznego obejmuje leczenie m.in. depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nerwicowych, PTSD, traum, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu, choroby afektywnej dwubiegunowej czy schizofrenii. Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami osobowości (np. borderline) oraz osobom doświadczającym kryzysów osobistych. Naszymi Pacjentami są również Pacjenci w wieku podeszłym, doświadczający problemów z pamięcią. PZP to także odpowiednie miejsce  dla osób, które chcą kontynuować leczenie rozpoczęte np. w oddziale stacjonarnym.

W ramach indywidualnych świadczeń medycznych oferowana jest diagnostyka, konsultacje i leczenie psychiatryczne. W razie potrzeby wydawane są recepty, orzeczenia o niezdolności do pracy, a także zwolnienia lekarskie. Oprócz opieki medycznej oferujemy porady, konsultacje, terapię indywidualną oraz sesje grupowe.


Jak pracujemy?

Otwartość

Tworzymy bezpieczne, otwarte i przyjazne środowisko, w którym każdy Pacjent może swobodnie pytać i mówić o swoich problemach oraz wyborach, nie będąc ocenianym.

Zaangażowanie

Korzystamy ze wszystkich dostępnych możliwości, środków i najnowszej wiedzy, aby w najbardziej adekwatny sposób pomóc Pacjentowi odzyskać zdrowie.

Szacunek

Jedną z podstaw naszej pracy jest uszanowanie podmiotowości i godności Pacjenta. Dbamy o brak dyskryminacji i stygmatyzacji z jakichkolwiek powodów.

Nurt

Styl pracy terapeutycznej jest dobierany indywidualnie w zależności od problemów i potrzeb Pacjenta. Realizujemy psychoterapię głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), a także psychodynamicznym i ericksonowskim.

Doświadczenie

Naszą kadrę stanowią specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i stażem pracy w szpitalach i lecznictwie ambulatoryjnym. Pracujemy w oparciu o najnowsze zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii oraz zalecenia polskich i międzynarodowych towarzystw psychiatrycznych i psychologicznych.

Superwizja

Cały zespół regularnie uczestniczy w superwizji. Tam kontrolujemy proces psychoterapii i wymieniamy się doświadczeniami.

Leczymy

Wspieramy

Pomagamy

x
y

Oferta

Opieka psychiatryczna

Konsultacja, porada, diagnoza psychiatryczna to badanie w formie rozmowy prowadzone przez lekarza psychiatrę. Podczas pierwszej wizyty specjalista pyta o powód szukania pomocy, doświadczane trudności oraz występujące objawy. Na podstawie uzyskanych informacji lekarz stawia diagnozę i w porozumieniu z Pacjentem oraz zespołem terapeutów planuje proces leczenia. Następne wizyty mają na celu kontrolę objawów oraz ewentualnej reakcji na leczenie farmakologiczne.
Na pierwszą wizytę warto zabrać dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia.

Diagnostyka psychologiczna

Wizyta diagnostyczna prowadzona jest przez psychologa, psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej dwuletnim doświadczeniem klinicznym. Ocena stanu oraz funkcjonowania Pacjenta odbywa się poprzez rozmowę, obserwację, wykorzystanie narzędzi psychometryczne (testy) rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Działania te mają na celu zrozumienie problemu Pacjenta oraz dobór odpowiednich metod terapeutycznych. 

Konsultacja psychologiczna

Konsultacje obejmują jedną lub kilka wizyt z psychologiem, w trakcie których Pacjent może podzielić się swoimi trudnościami, przeżywanymi kryzysami i otrzymać wskazówki pomocne w radzeniu sobie z sytuacją, w której się znajduje. Konsultacja psychologiczna zawiera w sobie także wstępną psychoedukację; specjalista uświadamia Pacjentowi mechanizmy, które występują w sytuacjach trudnych oraz informuje, jakie techniki można stosować, by radzić sobie w trudnych momentach.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia kierowana jest do osób doświadczających kryzysu, zmagających się z traumą, cierpiących na choroby psychiczne bądź zaburzenia osobowości. Psychoterapeuta pracuje z Pacjentem nad różnymi obszarami życia Pacjenta, analizuje sposoby dotychczasowego funkcjonowania oraz daje konkretne narzędzia, które pomogą w zmianie i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi w przyszłości. Pacjent wraz z psychoterapeutą określają cele terapii i częstotliwość spotkań.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa to regularne spotkania w określonej grupie osób doświadczających podobnych trudności bądź z podobnymi zaburzeniami. Proces terapeutyczny zależy od potrzeb Pacjentów, diagnozy oraz charakteru grupy; mogą one być otwarte (można dołączyć w każdym czasie) oraz zamknięte (stała grupa osób od początku do końca procesu).

Grupy wsparcia

Na spotkaniach grup wsparcia Pacjent może poznać osoby zmagające się z podobnymi trudnościami. Uczestnicy dzielą się między sobą doświadczeniami, sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, a także wspierają się w określonych sytuacjach. Grupy wsparcia zazwyczaj są otwarte, nie obowiązuje też określony czas trwania terapii.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Przyjdź, zadzwoń lub napisz do nas!

Scroll to Top